Struktura festivalu

Dramaturgická rada

Daniel Dvořák

ředitel Národního divadla Brno

Národní divadlo Brno tvoří odedávna vrchol pomyslné divadelní pyramidy v Brně a na Moravě. I z tohoto hlediska my, kteří v něm máme tu čest tvořit a pracovat, přistupujeme k novému festivalu Divadelní svět Brno s velkou vážností a odpovědností. Jeho vznik je jednak úžasným výrazem touhy a nevídané ochoty všech reprezentantů brněnských divadel spolupracovat, jednak výsledkem obdivuhodného vztahu ke kultuře, který projevují představitelé města Brna v čele s primátorem Romanem Onderkou, a to nejen prostřednictvím finanční podpory. Věřím, že festival, který se rodí z tvůrčího rozletu a těší se podpoře města, kde působí, se stane rozhodujícím faktorem prosazení českého divadla do evropského a světového kontextu a na domácí scénu přinese to nejlepší, co může naše kultura nabídnout.

Vladimír Morávek

umělecký šéf Divadla Husa na provázku

Já to vidím tak, že brněnský festival bude taková nekonečná týdenní slavnost radosti. Brno sedm dní po sobě nepůjde spát, ve frontách bude stát před jednotlivými divadelními domy, modlit se vskrytu, aby se dostalo dovnitř. A na všech těch jevištích – velkých, malých, prostředních – bude na týden k vidění zázrak. Světlo z toho půjde, zábavné to bude k smrti a na závěr to bude umývat do čista. Divadla z celé Evropy sjedou se na týden do Brna a ve všech těch divadelních domech – co je Brno řízením osudu má jak žádné jiné město v této zemi – na náměstích, v parcích, na střeše Divadla Husa na provázku, v katedrálách bude se slavit světlo a radost a očištění. Pak na všech náměstích města budou stát zahrádky a bary a restaurace – a Brňané po všech těch atrakcích nepůjdou spát, do rána budou diskutovat o moderním divadle a o Václavu Havlovi, co nad tím vším přijme patronát, a o tom, že Brno jest krásné místo k životu. Do toho v šest ráno bude se pokaždé znovu promítat nějaký nejoblíbenější film Václava Havla a Marta Kubišová vždycky kolem osmé vysloví někde na petrovských terasách nahlas – Bůh existuje – jsem si jistá. Tak na to se těším – jak Prase.

Stanislav Moša

ředitel Městského divadla Brno

Brno bylo a je Mekkou nejenom českého divadla. Janáčkova akademie, Masarykova univerzita, konzervatoř, tři školy jako tři základní kořeny napájejí na desítky divadelních souborů životodárnou kreativní energií. V našem městě se vzácně vedle sebe vyskytují téměř všechny typy divadelních budov a městem jsou dlouhodobě pěstovány všechny dostupné divadelní žánry. Kde jinde ve střední Evropě, než právě v Brně uspořádat světovou přehlídku divadelního myšlení, názorů, aktivit? A jak jinak, než skrze takovýto festival konfrontovat snažení umělců celého světa. Brno si festival zaslouží a světové divadlo si zaslouží své Brno!

Petr Oslzlý

ředitel Centra experimentálního divadla

Myslím si, že české divadelní prostředí očekávalo, že v Brně bude dříve nebo později založen mezinárodní divadelní festival. Je dokonce s podivem, že jsme jím k tomu nebyli důrazněji zavazováni. Pravdou však je, že byli a jsou mimobrněnští divadelní kolegové (nesporně známých jmen), kteří tuto myšlenku více či méně naléhavě vyslovovali a vyslovují. Těmto hlasům jdeme tedy prvním ročníkem Mezinárodního festivalu Divadelní svět vstříc (i když víme, že jsou i tací, kteří této naší iniciativě fandit nebudou).

Nešlo to již odkládat! Brno bylo a je geograficky, svou divadelní tradicí, geniem loci i kulturní vyspělostí městské a regionální komunity těhotné vznikem divadelní akce tohoto typu. Geograficky Brno leží na křižovatce cest severně-jižních a západně-východních a je tedy přirozeným středoevropským centrem. Divadelní tradice Brna vždy – svou různorodostí v soužití české, německé a židovské komunity, ale i snahou vymezovat se vůči dominanci hlavního města – směřovala do budoucnosti, byla náchylná k hledání a otevírala se experimentu. V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století zde v podobě Divadla v pohybu, festivalové akce Divadla na provázku, nejprve skrytě a pak čím dál tím více otevřeně existoval – jako jediný v českém divadelním prostředí – mezinárodní divadelní festival. V současné době je Brno vybaveno neopakovatelně bohatou – na půdorysu města v pěší dostupnosti lokalizovanou – strukturou divadelních prostorů různého typu od klasických až po variabilní, od velkých domů až po malé laboratoře.

Toto skvělé prostorové vybavení je především výrazem i výsledkem faktu, že v Brně jsou ve vyvážené míře zastoupeny všechny typy divadel a je zde i mezinárodně programovaná divadelní škola. Ne vždy byla vzájemná spolupráce tak pozitivní a plodná, ale kumulace či kulminace divadelní energie tohoto města a narůstající vnitřní potřeba demokratického rozvíjení různorodosti nabyla takové intenzity, až nás přivedla k novému vzájemnému porozumění a propojení sil.

Každé ze zakládajících divadel vkládá po svém způsobu do tohoto projektu své umělecké zkušenosti a kontakty – ve snaze společně vytvořit festival, jehož tématem má být divadlo jako fenomén estetický i etický, divadlo jako místo rozvoje i reflexe občanské společnosti – v úsilí založit festivalovou akci, která bude postupně v jednotlivých ročnících z různých úhlů pohledu a v mezinárodním rozměru mapovat „žití divadla v prostředí města“.

Vlastimil Peška

ředitel Divadla Radost

Radost. Jak jednoduché a přitom naprosto výstižné slovo, kterým chci, jako ředitel brněnského Divadla Radost přivítat a zároveň i oslavit první ročník festivalu s názvem Divadelní svět Brno.

Je opravdu radostné, že se po několika letech jednání a doslova urputného shánění finančních prostředků uskuteční sen brněnských divadelníků o společném, reprezentativním festivalu, kterým by mělo žít především celé Brno.

Co nás v prvním ročníku čeká? Přiznávám za sebe, že napjaté očekávání, jak se nám podaří naše první krůčky. Vždyť je ten náš festival doslova kojenec, který se bude muset během dalších ročníků naučit pořádně chodit až nakonec vyzraje ve skvělého festivalového jedince.

I když si celý festivalový štáb přeje, aby již ten první ročník byl „světový“, přece jenom se domnívám, že se budou především sbírat první zkušenosti. O to však radostnější, protože nás posunou v naší touze po pořádání jedinečného divadelním festivalu nejméně o mílový krok vpřed. Pevně doufám, že se brněnský Divadelní svět stane během několika málo roků opravdu prestižním festivalem prvotřídní úrovně. Jsem o tom dokonce bytostně přesvědčený.

Prvnímu ročníku přeji především hojnost spokojených diváků. Těm pak mnoho skvělých a netradičních divadelních zážitků nejenom v hledištích brněnských divadel, ale i potěšení a radost z divadel, která budou hrát v brněnských ulicích a parcích.

A tak již jen zbývá premiérové „nakopnutí“ devíti festivalových dnů a večerů naplněných nevšedními divadelními zážitky.

Sylvie Pospíšilová

ředitelka festivalu Divadelní svět Brno

Červen bývá na divadelní představení skoupý. Nechávají se maximálně doběhnout abonentní řady a pro věrné divadelní fanoušky či uměníchtivé turisty se recyklují repertoárová představení. Múza dostává na frak, zatímco první turisté začínají zaplňovat poloprázdná přímořská letoviska, kde se snaží dohnat sluneční deficit. Studenti jsou ponořeni do skript a ti šťastnější a šikovnější vyrážejí na dobrodružné cesty po Evropě.

Ovšem, milí Brňané, letos Vám dobře radím, neopouštějte své město před 20. červnem, budou se zde totiž dít věci nevídané a jedinečné. Divadelních titulů budete mít na výběr hned několik denně. Stačí si vybrat oblíbený žánr a vzhůru do některého z brněnských sálů. Pokud zrovna nepatříte k milovníkům tradičního divadla, zajděte třeba na Svoboďák a nechejte se vtáhnout do reje kejklířů, žongléřů, masek či chůdochodců.

Na Špilberk zavítá pan Vaněk a na hlavním hradním nádvoří se dokonce protagonistou úvodního představení stane - zcela v duchu festivalového motta - paradoxně prase.

Pro zarputilé kinofily nabízíme projekci filmů spojených s osobností Václava Havla, čekají na Vás i výstavy, dílny, besedy, koncerty a další zábavné kratochvíle.

A pak, že je v Brně nuda!

Zbyněk Srba

děkan Divadelní fakulty JAMU

Je velmi důležité a příznačné, že je to právě město Brno, které se chystá být hostitelem mimořádného a programově bohatého divadelního festivalu. K tradici Brna patří po dlouhá léta velká vůle k divadelnímu experimentu, a to na scénách malých i velkých. Brněnský divadelní svět je po dlouhá léta proslulý svým hledačstvím, kreativitou, významnými inscenačními počiny. Janáčkova akademie múzických umění i brněnská divadla jsou po několik generací neodmyslitelně spjaty se jmény vynikajících tvůrců. To vše, společně s bohatou sítí divadel, vytváří ideální podhoubí pro vznik významného festivalu, který má velmi reálnou naději stát se velkým divadelním svátkem. Nahlédněme tedy společně do tajů rozmanitosti a mnohoznačnosti současného divadla, přivítejme vzácnou pospolitost divadelníků z mnoha zemí světa a přejme Divadelnímu světu Brno, aby dokázal významně oslovit vlastní účastníky i své nové diváky napříč všemi generacemi.

Monika Šimková

ředitelka Brněnského kulturního centra

Organizační tým 1. ročníku

Sylvie Pospíšilová

ředitelka

Silvie Sanža

manažerka pro PR a off-program

Mirka Ľachká

manažerka pro hlavní program a granty

Zuzana Voráčová

manažerka pro PR

Věra Špičková

asistentka

» Chcete kontaktovat organizační tým?