Závěrečná zpráva uplynulého ročníku festivalu
» více informací «

Mezinárodní festival
DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2010

11.–19. 6. 2010

„To jsou paradoxy, co?!“
Václav Havel
Divadelní svět

Mezinárodní festival Divadelní svět Brno vznikl na základě tradičních akcí odehrávajících se v městských divadlech, jako byla například Noc kejklířů, Slavnost masek, festival Dokořán a další. Ředitelé všech městských divadel spojili síly a vytvořili dramaturgickou radu, která všechny dosavadní akce zastřešila a mnohé přidala – tak vznikl festival Divadelní svět Brno. Kromě známých projektů tedy nabízí festival plejádu nejzajímavějších domácích a zahraničních inscenací pod širým nebem i na jevištích brněnských divadel, koncerty, výstavy, dětské dílny a samozřejmě Slavnost masek na závěr!

Patronem pilotního ročníku se stal pan Václav Havel, jehož citát ze hry Audience: To jsou paradoxy, co? se stal mottem festivalu. Záštitu nad ním převzali hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, primátor města Brna Roman Onderka a ministr kultury Václav Riedelbauch.

» Chcete více informací o festivalu?